Anatomiegebouw Utrecht


In het hart van de bruisende stad Utrecht staat het indrukwekkende Anatomiegebouw, een monumentaal pand doordrenkt met een rijke historie. Ooit diende het als een Veeartsenijschool, opgericht in 1821 in de schilderachtige wijk Wittevrouwen. In 1921 gaf architect Joseph Crouwel het gebouw een nieuw leven met zijn meesterlijke ontwerp in de Amsterdamse schoolstijl.

Onschatbare waarde
Tegenwoordig worden de zalen van het Anatomiegebouw benut voor diverse doeleinden, variërend van practicumruimtes tot levendige plekken voor cabaret en theater. Het ademt geschiedenis en adembenemende architectuur, en het is van onschatbare waarde voor de culturele identiteit van de stad.

Borg E
In dit prachtige gebouw heeft het getalenteerde team van Dynamx zijn stempel gedrukt door een gecertificeerde Borg E inbraaksignaleringsinstallatie aan te leggen. Deze uitdaging bracht een extra laag complexiteit met zich mee: de installatie moest worden geïntegreerd zonder enige zichtbare bedrading of apparatuur, zodat het Anatomiegebouw onaangetast bleef in zijn volle glorie.

Met uiterste precisie en vakmanschap heeft het team van Dynamx niet alleen voldaan aan de technische eisen, maar ook aan de esthetische eisen die inherent zijn aan zo'n historisch juweel. De inbraaksignaleringsinstallatie, onopvallend geïntegreerd, beschermt nu het erfgoed en de waardevolle inhoud van het Anatomiegebouw zonder afbreuk te doen aan zijn pracht.

Respect voor geschiedenis
Dynamx, als bewakers van veiligheid en behoud van erfgoed, heeft opnieuw bewezen dat innovatie hand in hand kan gaan met respect voor geschiedenis. Het Anatomiegebouw staat als een levendig monument voor zowel het verleden als de toekomst, bewaakt door de onzichtbare maar krachtige hand van het Dynamx-team.

Over Borg-E:
Het BORG certificatieprogramma heeft als primair doel het vertrouwen van afnemers in de kwaliteit van inbraakbeveiliging te ondersteunen door middel van onafhankelijk en deskundig toezicht. Er zijn momenteel drie certificatieschema's binnen het programma.
BORG-A (Adviseurs): Dit schema richt zich op adviseurs en heeft als doel het opstellen van een beveiligingsplan met samenhangende beveiligingsmaatregelen die aansluiten bij het risico van het object. Dit plan vormt de basis voor BORG-B en BORG-E bedrijven om de beveiliging te realiseren. Het certificatieschema treedt in werking op 1 januari 2024.
BORG-B (Bouwkundige beveiliging): Gericht op het realiseren van bouwkundige beveiliging. Het certificaat biedt afnemers het vertrouwen dat de geleverde bouwkundige inbraakbeveiliging voldoet aan gestelde eisen, passend bij uitgevoerde maatregelen.
BORG-E (Elektronische beveiliging): Dit schema richt zich op het realiseren van elektronische beveiliging. Certificatie biedt afnemers het gerechtvaardigde vertrouwen dat de geleverde elektronische inbraakbeveiliging voldoet aan gestelde eisen, passend bij uitgevoerde maatregelen.
Daarnaast wordt het beoordelingsprogramma BORG aangeboden als handleiding voor aanmeldingen, waarbij het binnenkort ook beschikbaar zal zijn voor BORG-A. Het Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI) wordt gebruikt als instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen, waarbij preventiemaatregelen en hun zwaarte worden vastgesteld.
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) beheert de VRKI en publiceert harmonisatieafspraken over BORG en VRKI sinds maart 2016. Deze afspraken, inclusief harmonisatieafspraken, certificatieafspraken, en interpretatiebesluiten, zorgen voor een uniforme beoordeling van BORG gecertificeerde beveiligingsbedrijven.