SIP en Internet diensten

SIP de nieuwe standaard voor ISDN

Het Session Initiation Protocol of SIP is een protocol om multimediacommunicatie (audio-, video- en andere datacommunicatie) mogelijk te maken en het wordt onder meer gebruikt voor Voice over IP (VoIP). Bij IP-telefonie, Voice over IP of VoIP wordt het internet of een ander IP-netwerk gebruikt om spraak te transporteren. Hierdoor wordt telefonie mogelijk op datanetwerken en ontstaat de mogelijkheid om de voorheen traditioneel gescheiden werelden van spraak en data samen te voegen. Hierdoor is nog slechts één infrastructuur nodig en kunnen bovendien nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld. Het werken met op VoIP gebaseerde telefooncentrales is binnen bedrijven inmiddels gemeengoed geworden.
Omdat de conventionele lijnen (Analoog, ISDN) overbodig worden kan hiermee flink op de kosten worden bespaard. Om een goede gesprekskwaliteit te kunnen garanderen is het wel noodzakelijk dat er voldoende bandbreedte beschikbaar is via de internetverbinding. In sommige gevallen kan dit worden gerealiseerd door binnen de bestaande verbinding een deel te reserveren voor telefonie. In andere gevallen kan het noodzakelijk en verstandig zijn te kiezen voor een extra verbinding. Dynamx geeft hierin desgewenst ook advies.
Bestaande telefoonnummers kunnen worden geporteerd vanaf de huidige aanbieder naar Dynamx zodat alle gesprekken via Dynamx plaats vinden (in- en uitgaand verkeer). Tevens biedt Dynamx de mogelijkheid nieuwe nummers aan te vragen. Het kan hierbij gaan om geografische nummers (dit zijn nummers die zijn gebonden aan een bepaalde regio, bijv. 020 is verbonden aan Amsterdam), maar ook om algemene bedrijfsnummers (088).

xDSL Internet, betrouwbaar en voordelig

xDSL of Digital Subscriber Line is een digitale datacommunicatietechniek die een relatief hoge datasnelheid mogelijk maakt over een twisted pair-koperdraadverbinding. In het algemeen wordt voor deze verbinding een normale telefoonkabel gebruikt, die van de telefoon(wijk)centrale naar de gebruiker loopt.
xDSL bestaat in twee varianten:

  • Asymmetrisch (ADSL, ADSL2), waar de zendsnelheid niet gelijk is aan de ontvangstsnelheid. Deze wordt vaak gebruikt voor breedbandig internet.
  • Symmetrisch (SDSL), waar de zend- en ontvangstsnelheid gelijk zijn. Deze wordt behalve voor breedbandig internet ook vaak gebruikt voor bedrijfsnetwerken. In dat geval wordt een SDSL-verbinding gemaakt vanaf de bedrijfsvestigingen naar de wijkcentrales, waar dan via het ATM-netwerk van een internetprovider speciaal voor dat bedrijf een virtueel netwerk wordt opgezet.

VDSL Internet, de nieuwe variant

De nieuwere variant, VDSL, kan zowel in symmetrische als in asymmetrische modus gebruikt worden, evenals de nieuwste DSL-variant, VDSL2. Deze technologie laat veel hogere doorvoersnelheden toe. Ook is de maximale afstand tot de centrale vergroot.

xDSL is de verzamelnaam voor diverse DSL oplossingen zoals ADSL en SDSL. Naast DSL verbindingen kan Dynamx ook Fiber leveren (indien mogelijk op het gewenste adres).