Inbraakpreventie en inbraakdetectie

Goed nieuws! De politie registreerde afgelopen jaar opnieuw minder misdrijven dan het jaar ervoor. Het aantal inbraken daalde in heel Nederland. Desondanks werd in één op de drie gemeenten vaker ingebroken dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de laatste cijfers van CBS.

Het aantal geregistreerde woninginbraken daalde afgelopen jaar in heel Nederland tot zo'n kleine 65 duizend. Niet overal in Nederland nam het even sterk af. In 1 op de 3 gemeenten nam het aantal inbraken zelfs toe. Ook in voorgaande jaren week de ontwikkeling in een deel van de gemeenten af van de landelijke trend. Dat wijst er op dat lokale omstandigheden ook een aanzienlijke rol spelen in de ontwikkeling van het aantal inbraken.

"Het is dus belangrijk per situatie te kijken naar de te nemen beveiligingsmaatregelen. Iedere situatie, risico of omstandigheid is anders"; aldus Dynamx.

Het aantal woninginbraken nam bijvoorbeeld toe in diverse gemeenten in Brabant. Daarin tegen was er in Rotterdam en Amsterdam een daling te zien. Van de vier grote steden onttrok alleen Den Haag zich aan deze ontwikkeling. Het aantal inbraken in een Haagse woning waarvan bij de politie aangifte werd gedaan steeg helaas.

Dat wil niet zeggen dat je in Den Haag minder veilig kan wonen of werken. Dat kan prima, als je het risico goed hebt in geschat. "Wij helpen onze klanten daarmee dat af te wegen. een balans tussen risico, veiligheid en benodigde investering. Dynamx biedt u hierin gedegen preventieplan op bouwkundig en elektronisch gebied voor uw woning of bedrijfsgebouw met als doel de schade te beperken en pakkans te verhogen".

Bedrijven

Ook bij bedrijven nam het aantal inbraken en overvallen af. Het aantal overvallen is in de eerste acht maanden van het vorige jaar met zes procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is de daling van het aantal overvallen op juweliers, met bijna 50 procent. Bij benzinestations vond juist een lichte stijging plaats.

Tip 1

Veiligheidsscan voor bedrijven:
Als u een kleine onderneming heeft, kunt u een gratis veiligheidsscan laten uitvoeren door Dynamx. Met deze scan kunt u de veiligheid in uw bedrijf verbeteren. De scan wordt ter plekke uitgevoerd door onze adviseur. Hij adviiseert over maatregelen om de veiligheid in en om uw bedrijf te vergroten.

Wat doet Dynamx voor u:

De klanten van Dynamx worden geholpen met betrouwbare inbraakdetectie- en camera systemen om te voorkomen, te signaleren en te registreren. Via internet controleert u of een gedetecteerde inbraakpoging geen vals alarm is. Maar ook onze meldkamer kijkt mee bij een melding. Hierdoor wordt er bewijsmateriaal verzameld, de pakkans en de kans op een veroordeling vergroot.

Na de scan wordt in het beveiligingsplan wordt voor u het risico geïnventariseerd aan de hand van uw wensen, landelijke en regionale statistieken, omgeving en verzekerde waarde. Zo worden de passende maatregelen bepaald die volstaan voor u en voor uw verzekeraar.

Tip 2
Bij het maken van de juiste balans in beveiliging vs realiseren:

  • Kijk met de ogen van een potentieel crimineel naar jou situatie. Verplaats je in zijn situatie. Waar staat het? Waar kan je makkelijk?
  • Wat voor type organisatie of bedrijf heb je? (een “open’ karakter of gesloten). M.a.w. hebben we het over boeven buiten houden of controle op gasten (Inbraakdetectie, diefstal, agressie of een mix ervan)?
  • Kijk ook naar het risico wat loopt buiten de verzekerde waarde om of vastgesteld door de verzekeraar. Let op verborgen schades zoals improductiviteit, overlast, kortingen bij niet tijdig kunnen leveren.
  • Werk met gebieden. Beveiligingszones of –schillen binnen je bedrijf.
  • Denk ook aan je “digitale” voor en achterdeur van het bedrijf.
  • Brandgevaar is ook een risico. Voor een paar euro meer heb je rookmelders of CO melders gekoppeld aan het bewakingsysteem als de gemeente geen brandmeldsysteem vereist.
  • Laat zien dat je beveiligd hebt, maar geef niet alle indicatoren prijs.
  • Review minimaal 1x in de 5 jaar het beveiligingsplan.

Dynamx beveiliging is een gecertificeerd beveiligingsbedrijf en heeft een CCV BORG erkening voor het aanleggen van inbraakdetectie systemen. Dynamx wordt jaarlijks geauditeerd door certificeringsinstantie KIWA en NCI.

Veiligheid in een oogopslag