Brandmeldinstallatie onderhouden: Essentieel voor veiligheid

Altijd veilig. 

In een wereld waar veiligheid en bescherming van mensen en eigendommen van het grootste belang zijn, speelt een goed functionerende brandmeldinstallatie een cruciale rol. Echter, het installeren van een brandmeldsysteem alleen is niet voldoende. Om ervoor te zorgen dat het systeem op elk moment optimaal presteert, is regelmatig onderhoud essentieel.

Of je nu een bedrijfsmanager, gebouweigenaar of facilitair manager bent; brandmeldinstallaties onderhouden op de juiste manier is van groot belang. Zo worden alle mensen in het pand op tijd gewaarschuwd bij een brand. Daarnaast voldoen regelmatig onderhouden systemen aan wettelijke voorschriften en verzekeringseisen.
 

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Wat houdt brandmeldinstallatie onderhoud in?

Brandmeldinstallatie onderhoud omvat een reeks procedures die worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat een brandmeldsysteem altijd effectief en betrouwbaar blijft functioneren. Het is een doorlopend proces dat preventieve maatregelen, periodieke inspecties en correctieve acties omvat. 

Alle componenten van de brandmeldinstallatie moeten goed werken. Denk hierbij aan de detectoren, alarmen, bedieningspanelen en melders. Bij het onderhouden van de brandmeldinstallatie worden maatregelen genomen om potentiële problemen te voorkomen. Daarnaast wordt correctief onderhoud uitgevoerd, dat gericht is op het herstellen van defecten en storingen. Ook worden er periodieke inspecties uitgevoerd om de algehele functionaliteit van het systeem te controleren en te verifiëren.

Normen en voorschriften van brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties zijn onderhevig aan verschillende normen en voorschriften, afhankelijk van de locatie en het type gebouw. Deze normen stellen eisen aan de installatie, het onderhoud en de inspectie van brandmeldsystemen om de veiligheid te waarborgen en te voldoen aan wettelijke vereisten zoals beschreven in het bouwbesluit.
Beheer, onderhoud en controles aan brandmelding- en ontruimingssystemen dienen te voldoen aan de norm NEN 2654-1 en voor ontruimingssystemen aan de norm NEN 2654-2. Hierin worden 3 soorten van beheer, controles en onderhoud beschreven, de jaarlijkse 100% controle, maandelijkse en 4-maandelijkse controles. 

Effectief brandmeldinstallatie onderhoud is niet alleen een wettelijke en verzekeringsmatige verplichting, maar ook een essentiële stap om ervoor te zorgen dat het systeem in staat is om snel en accuraat te reageren in geval van brand. Hierdoor worden levens gered en wordt de schade beperkt. 

Voordelen van Regelmatig Onderhoud

Regelmatig onderhoud van een brandmeldinstallatie biedt tal van voordelen die essentieel zijn voor de veiligheid en bescherming van mensen en eigendommen. Hieronder worden enkele van de belangrijkste voordelen belicht:

 • Risicovermindering: Een goed onderhouden brandmeldinstallatie vermindert aanzienlijk het risico op brand gerelateerde schade en letsels. Door potentiële problemen tijdig te identificeren en aan te pakken, kan het systeem snel en effectief reageren in geval van een brandalarm, waardoor de kans op verspreiding van brand wordt geminimaliseerd en de veiligheid van de aanwezigen wordt gewaarborgd.

 • Verbeterde betrouwbaarheid: Door regelmatig onderhoud worden mogelijke storingen en defecten opgespoord en verholpen voordat ze leiden tot een verminderde werking van het systeem. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de brandmeldinstallatie, waardoor deze consistent en accuraat kan functioneren wanneer dat het meest nodig is.

 • Naleving van voorschriften: Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat de brandmeldinstallatie voldoet aan alle geldende normen, voorschriften en wettelijke vereisten. Door te voldoen aan deze voorschriften kunnen eigenaren en exploitanten van gebouwen juridische sancties voorkomen en voldoen aan de verzekeringseisen. 

Het systeem moet namelijk in nominale staat zijn en blijven. Dit houdt in dat het dezelfde functie en werking heeft als bij de eerste aanleg. Wanneer de brandmeldinstallatie niet onderhouden wordt dan raken branddetectoren vervuilt. Door het systeem te reinigen en eventuele onderdelen te vervangen tijdens het onderhoud, wordt de kwaliteit van het systeem behouden. 

Wij werken onder andere voor:


Procedures voor onderhoud

Het onderhoud van een brandmeldinstallatie vereist een systematische aanpak om ervoor te zorgen dat alle componenten optimaal functioneren. Hieronder worden de belangrijkste procedures voor onderhoud van een brandmeldinstallatie beschreven:

 1. Inspectie: Een visuele inspectie van alle componenten van de brandmeldinstallatie wordt uitgevoerd om te controleren op eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen of verontreinigingen. Dit omvat het controleren van de detectoren, sirenes, bedieningspanelen, bekabeling en eventuele andere onderdelen van het systeem.
 2. Functionele tests: Functionele tests worden uitgevoerd om de operationele werking van de brandmeldinstallatie te verifiëren. Dit omvat het activeren van rook- en hittemelders om te controleren of ze adequaat reageren, het testen van de sirenes en alarmsignalen om ervoor te zorgen dat ze hoorbaar zijn, en het controleren van de communicatie tussen verschillende componenten van het systeem.
 3. Reiniging, kalibratie en eventuele vervanging: Indien nodig worden de detectoren en andere gevoelige apparatuur gereinigd om vuil, stof of andere verontreinigingen te verwijderen die de werking van het systeem kunnen beïnvloeden. Daarnaast kan kalibratie van de apparatuur worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig en betrouwbaar functioneert. Indien het nodig is om bepaalde brandmelders te vervangen, wordt dit direct gedaan.
 4. Registratie en documentatie: Alle onderhoudsactiviteiten worden gedocumenteerd, inclusief de datum en het resultaat van inspecties, tests, reinigingen en eventuele reparaties. Deze documentatie dient als bewijs van naleving van voorschriften en kan nuttig zijn bij het identificeren van trends of patronen in de prestaties van de brandmeldinstallatie.

Daarnaast wordt er tijdens het onderhoud altijd gekeken naar de gebouwfunctie en de ruimte indeling. Is deze gewijzigd ten opzichte van de originele installatie? Dan is het wellicht ook nodig om de inrichting van de brandmeldinstallatie te veranderen. Wij denken hierin graag mee.

Het is essentieel dat deze procedures regelmatig worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de fabrikant en eventuele geldende normen of voorschriften. 

Wanneer laat je je brandmeldinstallatie onderhouden?

Het plannen van onderhoud voor een brandmeldinstallatie is cruciaal om ervoor te zorgen dat het systeem te allen tijde optimaal functioneert. Hoewel de exacte frequentie van onderhoud kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zijn er algemene richtlijnen voor wanneer onderhoud moet worden uitgevoerd.

Aanbevolen frequentie is elk jaar

Over het algemeen wordt aanbevolen om onderhoud aan een brandmeldinstallatie minstens één keer per jaar uit te voeren. Dit omvat een grondige inspectie van alle componenten, functionele tests en eventuele vereiste reiniging of kalibratie.

Gebruikersomstandigheden en omgevingsfactoren

De frequentie van onderhoud kan worden beïnvloed door de specifieke gebruiksomstandigheden van het gebouw. Bijvoorbeeld, als een gebouw een hoog risico heeft op stofophoping of andere verontreinigingen die de werking van de brandmeldinstallatie kunnen beïnvloeden, kan het nodig zijn om vaker onderhoud uit te voeren.

Omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en blootstelling aan chemicaliën kunnen ook van invloed zijn op de werking van de brandmeldinstallatie. In dergelijke gevallen kan het nodig zijn om de frequentie van onderhoud aan te passen om ervoor te zorgen dat het systeem betrouwbaar blijft onder deze omstandigheden.

Certificeringen voor brandmeldinstallaties onderhouden

Dynamx wordt erkend als brandmeldinstallatie- en onderhoudsbedrijf. Onze officiële accreditatie door Kiwa/NCP en het CCV bevestigt onze voortdurende inzet voor kwaliteit en veiligheid in al onze diensten. Als erkend installatie en onderhoudsbedrijf hebben we ons bewezen als een betrouwbare partner voor organisaties die op zoek zijn naar hoogwaardige brandmeldsystemen. Certificatie van uw systemen kunnen we voor u verzorgen.
 

Waarom Dynamx? 

 • KIWA gecertificeerd

 • Jouw persoonlijke sparringpartner rondom wetgeving

 • Meer dan 30 jaar ervaring

 • Persoonlijke aandacht

 • Deskundige begeleiding

 • Altijd advies op maat

 • Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies of onderhoud

 

Ben je op dit moment aan het oriënteren op bedrijven die brandmeldinstallaties onderhouden? Of ervaar je momenteel problemen met je huidige brandmeldinstallatie? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we je kunnen voorzien van het juiste advies en ondersteuning.

Mail naar info@dynamx.nlof bel ons 0348 - 45 22 24.
 

Bel Dynamx via 0348 45 22 24