Brandveiligheid en branddetectie

Sinds de brand in het uitzettingscentrum voor asielzoekers en Schiphol, vuurwerk ramp in Enschede en recenter bij Chemiepack in Moerdijk is de regelgeving omtrent ontruiming en branddetectie in Nederland aanzienlijk aangescherpt. Handhaving van de brandpreventiemaatregelen heeft bij ieder gemeente een hoge prioriteit, waardoor het zaak is geworden vooraf een goede afstemming te verzorgen bij alle betrokken partijen.

Dynamx beveiliging verzorgt voor u de aanleg van branddetectie systemen en de afstemming met de gemeente.

Het is gebruikelijk dat voor het aanbrengen van branddetectie de uitgangspunten helder worden gesteld. Deze uitgangspunten en te nemen maatregelen worden bepaald op basis van het bouwbesluit 2012 en omgevingsvergunning afgegeven door de gemeente. De veiligheidsregio toetst de genomen preventieve maatregelen aan de hand van een programma van eisen (PvE) en adviseert de gemeente om een vergunning wel of niet te verstrekken op dit vlak.


U bent als gebouweigenaar of gebruiker verantwoordelijk voor de te nemen brandveiligheidsmaatregelen, veiligheid van uw medewerkers en omgeving. Zaken waar u van op de hoogte hoort te zijn, maar niet dagelijks mee bezig bent. Dynamx ondersteunt u. Niet alleen met onderhouden, installatie en implementatie van systemen, maar ook met de communicatie naar de overheid. Gediplomeerde specialisten stellen voor u een PvE op en ontwerpen de brandmeldinstallatie voor uw gebouw. Heeft u verbouwings- of nieuwbouw plannen? Vraag eens een adviseur mee te laten kijken.

Veranderingen sinds 2012
In 2012 zijn de regels voor ontruiming- en brandmeldinstallaties aangepast. Veel van deze installaties hoeven dan niet meer op een regio alarmcentrale van de brandweer (RAC) te zijn aangesloten.

Tip; Controleer op de afgegeven vergunning onder welk functiegebruik het gebouw valt.

Een aansluiting op een particuliere meldkamer zoals u gewend bent van uw inbraakdetectiesysteem (PAC) kan vaak volstaan. Dit betekent een besparing van een kostbare verbinding naar de regio brandweer van bijna duizend euro per jaar!

Dynamx beveiliging is een Kiwa / NCP en CCV erkend brandmeldinstallatie- en onderhoudsbedrijf.